wonen

In Zeeuwsch­Vlaanderen wonen iets meer dan 100.000 mensen op 876 vierkante kilometer. Dat zijn zo'n 115 inwoners per vierkante kilometer. Veel ruimte, als men kijkt naar de rest van Nederland, waar gemiddeld 446 mensen op zo'n zelfde stukje grond wonen. De bevolking van Zeeuwsch­Vlaanderen is geconcentreerd in enkele grotere plaatsen:

  • Terneuzen 35.000 inwoners,
  • Hulst 19.000 inwoners,
  • Oostburg 18.000 inwoners,
  • Axel 12.000 inwoners.

De overige twintig procent woont in kleinere kernen als Aardenburg, Sluis, Sas van Gent en Kloosterzande. Woningen in Zeeuwsch­Vlaanderen zijn relatief goedkoop en de huizenmarkt is nog lang niet uitgeput. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de beschikbare ruimte.
Ruimte! Dit is het eerste dat opvalt voor wie in Zeeuwsch­Vlaanderen komt. Rond de kernen liggen in de wijde omtrek honderden hectaren grond met af en toe een boerderij. Naarmate Terneuzen dichterbij komt, wordt meer industrie zichtbaar, maar grote woonagglomeraties met torenhoge flats zijn buiten de havenplaats niet of nauwelijks te vinden. Kleinschaligheid is in Zeeuwsch­Vlaanderen tot credo verheven. En niet voor niets. Toen er sprake was van een gemeentelijke herindeling van de regio kwam er alom protest. De inwoners wilden niet dat hun kleine, gezellige plaatsen samensmolten tot grotere gemeenten. Zeeuws­Vlamingen willen de karakteristieke uitstraling en persoonlijke contacten van de pittoreske dorpen behouden. Een woordvoerder van een politieke partij verwoordde zijn mening als volgt: "in kleinere gemeenten bestaat nog een band met de inwoners. Wat is daarop tegen? Een Zeeuws­Vlaamse herindeling voegt niets aan de kwaliteit toe."
En de Zeeuws­Vlaamse onverzettelijkheid vond gehoor. Niet lang na het gezamenlijke protest meldde ook Provinciale Staten dat de herindeling van de baan was. Er zal zwaar nationaal geschut aan te pas moeten komen om de meningen te veranderen.

BEREIKBAARHEID

Wie aan een Zeeuws­Vlaming vraagt hoe zijn streek het best te bereiken is, krijgt ongetwijfeld te horen "via België". Want wie naar de ligging kijkt, valt op dat het grootste deel aan het buurland grenst. Het is dus des te logischer om ook via deze weg te reizen. Via Antwerpen is Breda slechts een uurtje, de lichtstad Parijs is nog geen vier uur verwijderd. Groot­Brittannië is met de Shuttle meer een kleine drie uur.

Ook de andere overkant van de Westerschelde is via de hypermoderne Westerscheldetunnel goed bereikbaar. En van daaruit zijn er talloze oeververbindingen die de Zeeuwse eilanden met de rest van Nederland verbinden. Vanaf nu is is werkelijk de hele wereld in een handomdraai bereikbaar. Wie zei ook weer dat dit een uithoek was?